Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Dorota Szepieniec-Puchalska, asystent naukowo-badawczy 

Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętej konsumpcji, jej makroekonomicznych uwarunkowań i mierników, przeobrażeń i zróżnicowania w skali makro i w gospodarstwach domowych, innowacyjności konsumentów na rynku, badań empirycznych w gospodarstwach domowych (poziomu i struktury consumpcji, zachowań konsumpcyjnych, preferencji nabywczych konsumentów). Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Konsumpcja i Rozwój” (od 2011 r).

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, współautor, (red. nauk.)  A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2016.
  2. Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 2(60)/2016.
  3. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, współautor, Monografie IBRKK, Warszawa, 2014.
  4. Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta, współautor, Monografie IBRKK, Warszawa, 2013.
  5. Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, współautor, (red. nauk.) Dąbrowska, PWE, Warszawa 2013.
  6. The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, współautor, IBRKK, Warszawa 2012.
  7. Konsumpcja w Polsce”, raporty roczne za kolejne lata od 2007 r. do 2016 r., współautor,  IBRKK, Warszawa.

 

Kontakt: