Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Anna Szymańska, adiunkt

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce związanej z konsumpcją i konsumentem: upadłości konsumenckiej, ochrony praw konsumenta na rynku towarów i usług, zachowania konsumentów na rynku towarów i usług, konsumenta na rynku usług finansowych, innowacyjności rynkowej konsumentów, konsumpcji produktów innowacyjnych, zmian w konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej, nowych trendów w zachowaniach konsumentów.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, współautor, (red. nauk.) A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2016.
  2. Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 2(60)/2016.
  3. Szymańska A., Upadłość konsumencka na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
  4. Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta, współautor, IBRKK, Warszawa, 2013.
  5. Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, współautor, (red. nauk.) Dąbrowska, PWE, Warszawa 2013.
  6. Dąbrowska A., Szymańska A., Poziom świadomości konsumenckiej Polaków a poziom zadłużenia polskich gospodarstw domowych, „Prakseologia”, nr 152/2012.