Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Anna Szymańska, adiunkt

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce związanej z konsumpcją i konsumentem: upadłości konsumenckiej, ochrony praw konsumenta na rynku towarów i usług, zachowania konsumentów na rynku towarów i usług, konsumenta na rynku usług finansowych, innowacyjności rynkowej konsumentów, konsumpcji produktów innowacyjnych, zmian w konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej, nowych trendów w zachowaniach konsumentów.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, współautor, (red. nauk.) A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2016.
  2. Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 2(60)/2016.
  3. Szymańska A., Upadłość konsumencka na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
  4. Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta, współautor, IBRKK, Warszawa, 2013.
  5. Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, współautor, (red. nauk.) Dąbrowska, PWE, Warszawa 2013.
  6. Dąbrowska A., Szymańska A., Poziom świadomości konsumenckiej Polaków a poziom zadłużenia polskich gospodarstw domowych, „Prakseologia”, nr 152/2012.

 

Kontakt: