Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Lucyna Piskiewicz, asystent naukowo-badawczy

Specjalizuje się w problematyce konsumpcji w skali mikro i makroekonomicznej, przemian i zróżnicowania w konsumpcji w gospodarstwach domowych, postaw i zachowań konsumentów na rynku towarów i usług, preferencji nabywczych i zachowań rynkowych konsumentów.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, współautor, (red. nauk.) A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2016.
  2. Olejniczuk-Merta A., Piskiewicz L., Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., Innowacyjna gospodarka a konsumpcja, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 3(12)/2015.
  3. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, współautor, Monografie IBRKK, Warszawa, 2014.
  4. Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, współautor, (red. nauk.) A. Olejniczuk-Merta, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, 2013
  5. Kuśmierczyk, L. Piskiewicz, Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2/2012(3).
  6. Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, współautor, (red. nauk.) A. Kusińska