Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Lucyna Piskiewicz, asystent naukowo-badawczy

Specjalizuje się w problematyce konsumpcji w skali mikro i makroekonomicznej, przemian i zróżnicowania w konsumpcji w gospodarstwach domowych, postaw i zachowań konsumentów na rynku towarów i usług, preferencji nabywczych i zachowań rynkowych konsumentów.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, współautor, (red. nauk.) A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2016.
  2. Olejniczuk-Merta A., Piskiewicz L., Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., Innowacyjna gospodarka a konsumpcja, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 3(12)/2015.
  3. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, współautor, Monografie IBRKK, Warszawa, 2014.
  4. Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, współautor, (red. nauk.) A. Olejniczuk-Merta, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, 2013
  5. Kuśmierczyk, L. Piskiewicz, Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2/2012(3).
  6. Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, współautor, (red. nauk.) A. Kusińska

 

Kontakt: