Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK

Doktor nauk ekonomicznych, profesor IBRKK, kierownik Zakładu Badań Ekonomiczno-Społecznych. Zainteresowania badawcze: transformacja systemowa polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem zmian instytucjonalnych i własnościowych, instrumenty wspierające konkurencyjność przedsiębiorstw, polityka spójności i strategie rozwoju regionalnego oraz instrumenty i efektywność wsparcia przedsiębiorstw ze środków unijnych. Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Ekonomista”, Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz sekretarz redakcji czasopisma „Gospodarka Narodowa”.

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat:

  1. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga,The Effect of Assistance from the Structural Funds on Behaviour of Enterprises under Crisis”, [w:] J. Kaliński, M. Zalesko (red.), From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012.
  2. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Kierunki alokacji funduszy unijnych w zakresie podnoszenia jakości zasobów pracy w przedsiębiorstwie, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 1.
  3. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015.
  4. G. Konat, T. Smuga (red.), Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.