Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK-PIB

Doktor nauk ekonomicznych, profesor IBRKK-PIB, kierownik Zakładu Badań Ekonomiczno-Społecznych. Zainteresowania badawcze: transformacja systemowa polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem zmian instytucjonalnych i własnościowych, instrumenty wspierające konkurencyjność przedsiębiorstw, polityka spójności i strategie rozwoju regionalnego oraz instrumenty i efektywność wsparcia przedsiębiorstw ze środków unijnych. Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Ekonomista”, Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz sekretarz redakcji czasopisma „Gospodarka Narodowa”.

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat:

  1. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga,The Effect of Assistance from the Structural Funds on Behaviour of Enterprises under Crisis”, [w:] J. Kaliński, M. Zalesko (red.), From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012.
  2. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Kierunki alokacji funduszy unijnych w zakresie podnoszenia jakości zasobów pracy w przedsiębiorstwie, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 1.
  3. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015.
  4. G. Konat, T. Smuga (red.), Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

 

Kontakt: