Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Wanda Karpińska-Mizielińska

Asystent w Zakładzie Badań Ekonomiczno-Społecznych, socjolog, specjalizacja: teoria rozwoju społecznego, wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych wykorzystujących badania empiryczne, w szczególności o charakterze jakościowym. Autor licznych publikacji naukowych, m.in. na temat: funkcjonowania systemu i instrumentów pomocy publicznej, wykorzystania środków unijnych i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, determinant konkurencyjności przedsiębiorstw, a także postaw i wyborów teoretycznych ekonomistów akademickich.

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat:

  1. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, „Uwarunkowania wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania przez polskie formy”, [w:] S.Owsiak, A. Pollok (red.), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
  2. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Kierunki alokacji funduszy unijnych w zakresie podnoszenia jakości zasobów pracy w przedsiębiorstwie, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 1.
  3. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015.
  4. G. Konat, T. Smuga (red.), Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

 

Kontakt: