Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Piotr Ważniewski

Doktor nauk ekonomicznych w Zakładzie Badań Ekonomiczno-Społecznych. Główne obszary zainteresowań:

• strategia i polityka gospodarcza, w tym polityka energetyczna i klimatyczna
• tendencje rozwojowe w gospodarce światowej, w tym globalizacja, integracja europejska i rozwój gospodarki opartej na wiedzy
• zmiany strukturalne i efektywność gospodarowania
• analizy sektorowe i badania rynkowe
• badania ewaluacyjne programów gospodarczych współfinansowanych ze środków UE

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat:

  1. Ważniewski, „Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w Polsce. Doświadczenia pierwszej dekady członkostwa”, [w:] E. Kaliszuk (red.), Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
  2. Ważniewski, Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy UE, „Unia Europejska.pl” 2014, nr 5 (228), wrzesień/październik.
  3. Konat, P. Ważniewski, „Wzrost gospodarczy i relacje efektywnościowe a absorpcja środków w ramach polityki spójności UE”, [w:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015.
  4. P. Ważniewski, „Szczyt klimatyczny w 2015 r. w Paryżu – ustalenia i perspektywy. Skutki dla Polski”, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016, IBRKK, Warszawa 2016.

 

Kontakt: