Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK-PIB

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), doktor nauk ekonomicznych (praca obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w 2005 r.), profesor nadzwyczajny IBRKK-PIB, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl", krajowy koordynator międzynarodowego projektu Emerging Market Global Players (EMGP) kierowanego przez Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku. Do jej zainteresowań badawczych należą integracja europejska i jej wpływ na polską gospodarkę, polityka handlowa, rozwój regionalnych procesów integracyjnych na świecie, handel międzynarodowy i zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PESCA), Academy of International Business (AIB) oraz US International Exchange Alumni, a także World Economic Survey (WES) Expert Group i Ifo Institut - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich. “Guest editor” publikacji Emerging Markets and Sino-American Economy, Volume I, “Transnational Corporations Council of Studies”, 2016. Członek “International Academic Committee” w: Transnational Corporations Council of Studies Series, Vol. I, Multinationals, Emerging Markets and International Development (2017)

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Chinese and South Korean investment in Poland: a comparative study (2016), "Transnational Corporations Review" 8(1), Routledge, s. 60-78.
  2. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Polish Perspective (2015), "The Journal of International Relations", National Chenchi University, vol. 39, s. 1-48.
  3. Liberalizacja handlu międzynarodowego - w poszukiwaniu optimum (2015), w: „Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych” (praca zbiorowa), Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 31-63.
  4. Ukraina - uwikłanie między liberalizacją handlu a protekcjonizmem (2015), „Unia.Europejska.pl", nr 3(232), s. 37-52.
  5. Wzrost zielonego protekcjonizmu (2015), "Unia Europejska.pl", nr 6(235), s. 45-61.
  6. The Investment Development Path in the Context of Poland's Accession to the European Union and the Global Financial and Economic Crisis (współautor) (2014), w: "International Business and Institutions after the Financial Crisis", red. Y. Temouri, Ch. Jones, Palgrave Macmillan, s. 109-129.
  7. Polish Multinationals: Expanding and seeking innovation abroad (współautor) (2013), IBRKK and the Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), Warsaw and New York.

 

Kontakt: