Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Łukasz Ambroziak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i bankowość (2002). Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007-2011). Doktor nauk ekonomicznych - praca nt. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, napisana i obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2013). Specjalizuje się w problematyce: handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE, mierniki konkurencyjności handlu, handel wewnątrzgałęziowy (ze szczególnym uwzględnieniem różnic metodologicznych), procesy fragmentaryzacji produkcji w nowych państwach członkowskich, globalne łańcuchy wartości, handel zagraniczny według statystyk wartości dodanej. W Instytucie pracuje od 2007 r. Członek redakcji dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015 (współautor)"Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", 2016, nr 2(47), s. 19-33.
  2. Wsparcie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych ze środków publicznych,  "Inwestycje zagraniczne w Polsce", red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2016.
  3. Znaczenie Niemiec w łańcuchach wartości dodanej państw Grupy Wyszehradzkiej, „Miscellanea Oeconomicae", 2015, nr 1, s. 95-113.
  4. Miejsce nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, w: "Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2013.
  5. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, IBRKK, Warszawa 2013.
  6. FDI and Intra-Industry Trade: Theory and Empirical Evidence from the Visegrad Countries, „The International Journal of Economics and Business Research", 2012, vol. 4.

 

Kontakt: