Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Pięć żywiołów 2018: Megatrendy miejskie

IBRKK-PIB oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają na szóstą edycję konferencji „Pięć żywiołów”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Sala Miedziana).

 

 

 

 

Prognoza PKB i inflacji na lata 2018-2019

Według opublikowanych przez GUS danych polski PKB powiększył się w 2017 r. o 4,6%. Oznaczałoby to wzrost w IV kwartale 2017 r. nie mniejszy niż 5,4%. Jednocześnie eksport netto był nieznacznie ujemny w całym 2017 r. i neutralny w IV kwartale.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Rynek dronów w Polsce

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował wyniki badań rynku dronów w Polsce za 2017 rok, które prowadzi wraz z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017

Warszawa 2017
Stron: 412
Format: A5
ISSN: 1899-7988

Rocznik „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017" jest poświęcony ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych" (sekcja G wg GUS) w latach 2012-2017. Składa się on z czterech części tematycznych, zawierających łącznie 22 artykuły. W części pierwszej przedstawiono uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych, w części drugiej - aktualne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych, w części trzeciej - doświadczenia handlu za granicą, a w czwartej (ostatniej) - metodyczne aspekty badań sfery handlu.

Spis treści

 • Część I
  UWARUNKOWANIA ROZWOJU SFERY HANDLU

  Uwarunkowania prawne ochrony przedsiębiorstw handlowych - Hanna Górska-Warsewicz, Agnieszka Warsewicz
  Ocena jakości handlowej żywności w Polsce w latach 2012-2017 - Mirosława Kozłowska-Burdziak
  Zachowania nabywcze e-konsumentów - znaczenie, uwarunkowania, wyzwania dla handlu - Anna Gardocka-Jałowiec
  Cultural Barriers in Process of Internationalisation of Polish Enterprises - Alicja Fandrejewska

 

 • Część II
  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NA RYNKU

  Metody podnoszenia skuteczności pracy zespołowej w handlu - Henryk Mruk
  Employee engagement w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sieciach sklepów - uwarunkowania i narzędzia badania - Magdalena Stefańska
  Handel w kształtowaniu popytu na pracę - Lidia Kuczewska
  Warunki pracy w handlu w świetle badań - Katarzyna Szalonka, Lucyna Witek
  Rozwój nowoczesnych form handlu detalicznego żywnością - studium franczyzy - Marta Ziółkowska
  Ewolucja percepcji marek własnych w Polsce - Hanna Górska-Warsewicz, Maksymilian Czeczotko
  Przejawy cyfryzacji handlu detalicznego w Polsce - Urszula Kłosiewicz-Górecka
  M-commerce w Polsce na tle innych krajów europejskich. Stan obecny oraz perspektywy rozwoju - Katarzyna Wasilik
  Determinanty wyboru dostawców w podkarpackich przedsiębiorstwach handlu detalicznego żywnością - Piotr Cyrek
  Specyfika komunikacji marketingowej marek własnych detalistów - Zbigniew Spyra
  Działania promocyjne sieci handlowych w zakresie upowszechniania żywnościowych produktów ekologicznych - Katarzyna Bilińska-Reformat, Beata Reformat
  Determinanty oceny jakości usług reklamowych w przedsiębiorstwach handlowych - Robert Nowacki
  Hurt instytucjonalny - stan i kierunki zmian - Sławomir Tajer
  Polskie sieci handlowe w procesie internacjonalizacji. Studium przypadku CCC - Aleksandra Grzesiuk

 

 • Część III
  HANDEL ZA GRANICĄ

  Handel detaliczny żywnością w wybranych krajach europejskich - Barbara Borusiak
  Rola e-commerce w tworzeniu nowoczesnych łańcuchów dostaw - Andrii Gukaliuk
  Consumer Behaviour in the Middle East Light Vehicle Market - Agnieszka Chęś, Joel Light

 

 • Część IV
  METODYCZNE ASPEKTY BADAŃ SFERY RYNKU

  Rola badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlu detalicznego - Magdalena Sobocińska
Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017
65.00 PLN