Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Agnieszka Wincewicz-Price, asystent

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Erasmus Universiteit w Rotterdamie (EIPE) i Newcastle University. Zajmuje się filozofią i historią ekonomii. Prowadzi badania w zakresie teorii kształtowania i zmienności preferencji, teorii racjonalnego wyboru i filozofii działania ekonomicznego, w tym wybranych teorii ekonomii behawioralnej i ich praktycznych zastosowań („nudging”). Redaktor działu ekonomicznego czasopisma Politics&Poetics.  

 

Wybrane publikacje:

  1. Homo oeconomicus moralis – ekonomiczne analizy zachowań moralnych, w: M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.) Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Copernicus Center PRESS, Kraków, 2017.
  2. Człowiek w gospodarce - Warunki rozwoju, red. Emilia Kowalewska, Agnieszka Wincewicz-Price, Centrum Myśli Jana Pawła II i Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa, 2016.
  3. Review of Robert Leeson’s Hayek: a collaborative biography: part 1 Influences, from Mises to Bartley, "Erasmus Journal for Philosophy of Economics" 7(1), 2014.
  4. Ile Państwa w Gospodarce: Stare i Nowe Dylematy, w: Jacek Kloczkowski i Jonathan Price (red.) Platon na Wall Street: Konserwatywne Refleksje o Kryzysie Ekonomicznym, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010.

 

Kontakt: