Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

ZAKŁAD ANALIZ I MONITORINGU realizuje kompleksowe prace naukowo-badawcze dotyczące stałej obserwacji oraz pogłębionych analiz zjawisk społeczno-gospodarczych. Dane do badań pozyskiwane są jako dane pierwotne lub wtórne, a metodyka prowadzonych badań dostosowywana jest do podejmowanej tematyki i zakresu prowadzonych badań. Dbając o jakość przygotowywanych opracowań zespół badaczy wykorzystuje zróżnicowane metody i techniki badawcze w postaci zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych. Efektem końcowym przeprowadzanych badań są opracowania w różnych formach. Mogą one przybierać postać krótkich i zwięzłych sygnałów lub komunikatów, bądź pogłębionych analiz lub ekspertyz, a także rozbudowanych raportów. 

Zespół Zakładu Analiz i Monitoringu tworzą naukowcy o bogatych i niejednolitych zainteresowaniach. Przekłada się to na możliwości realizacji badań i analiz o bardzo zróżnicowanej tematyce związanej ze zjawiskami gospodarczymi i społecznymi.

Ważnym zadaniem Zakładu Analiz i Monitoringu jest współpraca z innymi Zakładami Instytutu. Przygotowywanie opracowań bazuje na wynikach wygenerowanych za pomocą nowoczesnych metod przetwarzania i analizy danych, dostarczanych przez zespół ekspertów z Zakładu Uczenia Maszynowego IBRKK-PIB. Tak przygotowane opracowania stanowią wkład diagnostyczny i analityczny w przygotowywanych dokumentach przez zespół Zakładu Strategii IBRKK-PIB. Współpraca pomiędzy Zakładami daje możliwość realizacji kompleksowych projektów badawczych, w przygotowanie których zaangażowane są wzajemnie uzupełniające się zespoły badaczy.