Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics, Palgrave Macmillan, 2017.

Seminarium odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku, w godz. 18:00-20:30, w Instytucie Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur – Państwowym Instytucie Badawczym, Al. Jerozolimskie 87, Sala Konferencyjna (piętro V).

 

Program

18:00-18:15   Otwarcie – dr Bogusław Bławat (Dyrektor IBRKK)
     
18:15-18:30   Wstęp do dyskusji – dr Tomasz Kwarciński (ZM IBRKK), mgr Agnieszka Wincewicz-Price (ZM IBRKK), dr Krzysztof Nowak-Posadzy (ZM IBRKK)
     
18:30-19:00   Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics – dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW
     
19:00-19:20   Komentarz z perspektywy ekonomicznej – dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH
     
19:20-19:40   Prawa nauki a zjawiska ekonomiczne - komentarz z perspektywy filozoficznej – dr Jarosław Boruszewski (IF UAM)
     
19:40-20:00   Dyskusja
     
20:00-20:30   Poczęstunek