Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się. Książka jest próbą identyfikacji zachowań młodych konsumentów w Polsce wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu, poprzedzoną analizą obecnego stanu ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i oceną tendencji rozwojowych idei Fair Trade w Polsce.

Spis treści

1. Geneza i charakterystyka koncepcji Sprawiedliwego Handlu

1.1. Zarys historyczny

1.2. Definicja, zasady i standardy

1.2.1. Definicja

1.2.2. Zasady i standardy

1.3. Certyfikacja Sprawiedliwego Handlu

1.3.1. Certyfikat WFTO przyznawany firmom i organizacjom Fair Trade

1.3.2. Certyfikaty przyznawane produktom Fair Trade

2. Sprawiedliwy Handel w Europie i na świecie

2.1. Uczestnicy Sprawiedliwego Handlu

2.1.1. Producenci

2.1.2. Organizacje importujące

2.1.3. Międzynarodowe organizacje Sprawiedliwego Handlu

2.2. Rynek produktów Fair Trade w Europie i na świecie

2.3. Inicjatywa Fair Trade a działalność Unii Europejskiej

3. Sprawiedliwy Handel w Polsce

3.1. Rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu

3.2. Polskie organizacje działające na rzecz idei Fair Trade

3.3. Dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu na polskim rynku

3.4. Poziom cen produktów Fair Trade

3.5. Świadomość idei Sprawiedliwego Handlu w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

3.6. Promocja idei Sprawiedliwego Handlu w Polsce

4. Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu  

4.1. Charakterystyka zachowań młodych konsumentów

4.2. Młodzi konsumenci produktów Sprawiedliwego Handlu

4.2.1. Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji zakupowych przez osoby młode

4.2.2. Motywy i bariery etycznych zakupów młodych Polaków

4.2.3. Znajomość idei Fair Trade wśród młodych konsumentów

4.2.4. Skłonność respondentów do konsumpcji produktów Fair Trade

4.2.5. Działalność edukacyjna i promocyjna idei Sprawiedliwego Handlu

4.2.6. Podsumowanie wyników badania ilościowego

5. Perspektywy rozwoju idei Fair Trade w Polsce

5.1. Zrównoważony rozwój i trendy w konsumpcji a rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce

5.1.1. Konsumpcja zrównoważona w koncepcji zrównoważonego rozwoju

5.1.2. Wybrane trendy w konsumpcji a rozwój idei Fair Trade

5.2. Zmiany w zachowaniach nabywców a rozwój Fair Trade w Polsce

5.3. Domestic Fair Trade

 

Zainteresowanych zakupem monografii prosimy o kontakt pod adresem: