Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Konsumpcja w Polsce

Spis treści

Celem publikacji raportu „Konsumpcja w Polsce" jest prezentacja rozważań teoretycznych, wyników obserwacji i badań empirycznych dotyczących przeobrażeń we współczesnej konsumpcji i zachowaniach konsumentów, ich uwarunkowań wraz z konsekwencjami dla konsumentów, organizacji i całej gospodarki. Treści zawarte w publikacji mają istotne znaczenie dla kształtowania polityki społeczno-ekonomicznej władz centralnych i samorządowych oraz tworzenia koncepcji strategii marketingowej przedsiębiorstw lokalnych i ponadnarodowych.

W corocznych edycjach raportu zamieszczane są podstawowe informacje i analizy dotyczące konsumpcji, jej uwarunkowań i trendów, oparte zarówno na oficjalnych źródłach statystycznych, jak i badaniach IBRKK-PIB i innych ośrodków naukowo-badawczych.

Raport składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiane są zagadnienia koncentrujące się na: makroekonomicznych uwarunkowaniach i miernikach konsumpcji, dochodowo-cenowych uwarunkowaniach konsumpcji w gospodarstwach domowych, wydatkach konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych, wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania i spożyciu żywności w gospodarstwach domowych.

W drugiej zmiennej części, każdorazowo prezentowane są inne problemy związane z konsumpcją i zachowaniami konsumentów na rynku.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl
http://konsumpcja.ibrkk.pl