Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

ZAKŁAD METAEKONOMII jest jednostką Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego realizującą w formule interdyscyplinarnej badania podstawowe w zakresie refleksji metanaukowej nad ekonomią, przy czym:

  • refleksja metanaukowa obejmuje metodologię badań ekonomicznych, etykę ekonomii oraz socjologię wiedzy ekonomicznej;
  • realizacja badań podstawowych dotyczy działalności badawczej podejmowanej głównie w celu rozwoju wiedzy teoretycznej o ekonomii, o specyfice badań ekonomicznych oraz o naturze wiedzy ekonomicznej;
  • formuła interdyscyplinarna odnosi się do formy współpracy poszczególnych członków zespołu, którzy z różnych perspektyw teoretycznych zgłębiają wspólny problem badawczy.

Interdyscyplinarna refleksja metaekonomiczna stwarza możliwość realizacji często pomijanego aspektu badań podstawowych, jakim jest wskazywanie aksjologicznych, epistemologicznych i ontologicznych granic ekonomii jako nauki. W efekcie sprzyja to zwiększeniu świadomości metodologicznej charakterystycznej dla społeczności ekonomistów i podmiotów zainteresowanych wytworami badań ekonomicznych. Szczegółowe wnioski teoretyczne służyć mają m.in. krytycznej ocenie  stosowanych w ekonomii teorii, modeli i procedur badawczych. W zakresie etyki ekonomii, refleksja metaekonomiczna szczególną uwagę poświęca analizie założeń normatywnych ukrytych w teorii ekonomii oraz wpływu tych założeń na osiągane rezultaty badań ekonomicznych.

Zapraszamy do lektury biuletynu metaekonomicznego:

 

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

  • monitorowanie praktyk badawczych w naukach ekonomicznych (dotyczących zarówno głównego nurtu ekonomii, jak i teorii heterodoksyjnych, w tym ewolucjonizmu, instytucjonalizmu, teorii publicznego wyboru), ich analizę pod kątem respektowania określonych standardów metodologicznych i etycznych oraz form i stylów komunikacji naukowej;
  • monitorowanie działalności społeczności eksperckich oraz analizę ich wpływu na politykę gospodarczą, życie gospodarcze i społeczne;
  • monitorowanie najważniejszych innowacji teoretycznych w zakresie różnie ukierunkowanej refleksji nad ekonomią, ich analizę oraz opracowanie sprawozdań;
  • monitorowanie najnowszych badań w dziedzinach pozaekonomicznych o bezpośrednim znaczeniu dla analizy zjawisk i zachowań ekonomicznych (m.in. psychologia, socjologia, antropologia filozoficzna).