Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku

Warszawa 2017
Stron: 270
Format: A5
ISSN: 1643-5435

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur przedstawia do publicznej debaty kolejny raport o gospodarce i handlu zagranicznym Polski. Z pewnymi modyfikacjami raport wydawany jest nieprzerwanie od 1971 r.

Spis treści

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

 • Transformacja struktury geograficznej oraz wzrost produkcji i popytu światowego w perspektywie 2022 roku - Juliusz Kotyński
 • Światowe rynki towarowe w perspektywie roku 2022 - Janusz Chojna
 • Polityka finansowa państwa - plusy i minusy „dobrej zmiany" - Ryszard Michalski
 • Exchange Rate and Prices - Jan Przystupa
 • Forecast of GDP and Its Components for 2017-2018 - Jan Przystupa

GOSPODARKA POLSKI W 2016 ROKU

 • Popytowe czynniki wzrostu - Krzysztof Barteczko
 • Dynamika i struktura wytwarzania PKB - Krzysztof Barteczko
 • The Strength of the Relationships between Components of the Balance of Payments and GDP in 2004-2016 - Janusz Sawicki
 • Handel zagraniczny. Wyniki i tendencje - Wojciech Mroczek
 • Produkcja i ceny w sektorze rolno-spożywczym w 2016 roku - Mirosława Tereszczuk
 • Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
 • Analiza ocen koniunktury i warunków działalności gospodarczej formułowanych przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego na tle ocen ogółu firm z przemysłu przetwórczego - Krzysztof Marczewski
 • Gospodarstwa domowe - skłonność do konsumpcji i możliwości jej finansowania - Małgorzata Radziukiewicz, Anna Szymańska

 

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku
55.00 PLN