Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018

Warszawa 2017
Stron: 304
Format: A5
ISSN: 1426-790X

Spis treści

1. Koniunktura i handel światowy - podstawowe tendencje - Juliusz Kotyński

2. Ceny na głównych światowych rynkach towarowych i surowcowe terms of trade Polski - Janusz Chojna

3. Sytuacja w wybranych krajach

 • Stany Zjednoczone - Juliusz Kotyński
 • Japonia - Juliusz Kotyński
 • Obszar euro - Krzysztof Marczewski
 • Niemcy - Łukasz Ambroziak
 • Wielka Brytania - Karolina Konopczak
 • Rosja - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
 • Chiny - Józef Biskup
 • Indie - Hanna Kępka
 • Brazylia - Ewa Duchnowska
 • Koniunktura na rynku krajowym - Dorota Szepieniec-Puchalska

4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

 • Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Piotr Ważniewski
 • Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2015 r. na tle tendencji długookresowych - Janusz Chojna
 • Sytuacja finansowa podmiotów z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów krajowych w sektorze MSP - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
 • Zarządzanie talentami w firmach z kapitałem zagranicznym - Elżbieta Małgorzata Jagiełło

5. Analizy

 • Porównanie oddziaływania na gospodarkę naturalnego realnego kursu złotego i kursu opłacalności eksportu - Jan Przystupa
 • Panama - lider wzrostu gospodarczego Ameryki Łacińskiej - Katarzyna Sierocińska

 

Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018
62.00 PLN