Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018

Warszawa 2017
Stron: 304
Format: A5
ISSN: 1426-790X

Spis treści

1. Koniunktura i handel światowy - podstawowe tendencje - Juliusz Kotyński

2. Ceny na głównych światowych rynkach towarowych i surowcowe terms of trade Polski - Janusz Chojna

3. Sytuacja w wybranych krajach

 • Stany Zjednoczone - Juliusz Kotyński
 • Japonia - Juliusz Kotyński
 • Obszar euro - Krzysztof Marczewski
 • Niemcy - Łukasz Ambroziak
 • Wielka Brytania - Karolina Konopczak
 • Rosja - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
 • Chiny - Józef Biskup
 • Indie - Hanna Kępka
 • Brazylia - Ewa Duchnowska
 • Koniunktura na rynku krajowym - Dorota Szepieniec-Puchalska

4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

 • Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Piotr Ważniewski
 • Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2015 r. na tle tendencji długookresowych - Janusz Chojna
 • Sytuacja finansowa podmiotów z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów krajowych w sektorze MSP - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
 • Zarządzanie talentami w firmach z kapitałem zagranicznym - Elżbieta Małgorzata Jagiełło

5. Analizy

 • Porównanie oddziaływania na gospodarkę naturalnego realnego kursu złotego i kursu opłacalności eksportu - Jan Przystupa
 • Panama - lider wzrostu gospodarczego Ameryki Łacińskiej - Katarzyna Sierocińska

 

Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018
62.00 PLN