Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej – Indie, Indonezja

Warszawa 2017
Stron: 125
Format: B5
ISBN: 978-83-61284-53-6

Azja jest największą częścią świata, a wraz z Europą tworzy największy kontynent - Eurazję - o powierzchni ok. 44,5 mln km2. Na terytorium Azji żyje ponad 60% ludności świata, która włada około 1000 języków i wyznaje wiele różnych religii, m.in: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, hinduizm, islam, konfucjanizm i taoizm. Jest to kontynent kontrastów - są tam kraje o bardzo dużej powierzchni mało zaludnione (Laos) i bardzo małe o dużej liczbie ludności na km2 (Singapur).

W regionie można zaobserwować szybki rozwój wielu krajów, których gospodarki począwszy od lat 60. po lata 90. XX wieku charakteryzowało duże tempo wzrostu gospodarczego (Tajwan, Singapur, Hongkong, Korea Południowa, Malezja, Tajlandia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Indonezja). Od kilku dekad w Azji obserwujemy konwergencję i nadrabianie dystansu do gospodarek innych regionów świata. Wyraźnie widać, że w ostatnich dziesięcioleciach region Azji i Pacyfiku wyrasta na światową potęgę gospodarczą, co stanowi dla Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wielkie wyzwanie, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Azja staje się coraz bogatsza. Majątek Azjatów jest już większy niż Europejczyków. Dane zebrane przez Boston Consulting Group (BCG) i opublikowane w raporcie Global Wealth Report 2015 wskazują, że wartość zgromadzonych przez Azjatów aktywów wyniosła 47,3 biliona dolarów (Europejczycy zgromadzili aktywa o wartości 42,5 biliona dolarów, czyli o 5 bilionów mniejsze). Eksperci BCG prognozują, że w 2016 roku Azjaci wyprzedzą też Amerykę Północną i staną się liderem. Gigantyczny wzrost odnotowały azjatyckie majątki w Indiach (44%) i Chinach (25%). Spośród 2,1 mln nowych miliarderów, aż 62% jest Azjatami. Poziom bogactwa Azji przewyższył stan zamożności w Europie prawdopodobnie po raz pierwszy od stuleci.

Rozwój i wzrost gospodarczy nie jest równomierny w całej Azji. Azja Południowa jest najmniej zintegrowanym regionem na świecie, a współpraca i integracja regionalna mają ogromny potencjał akceleracyjny dla wzrostu gospodarczego, zmniejszania nierówności gospodarczych i ubóstwa. W Azji Południowej to głównie wskaźniki gospodarcze Indii wpływają na ocenę rozwoju regionu. Inaczej wygląda to w Azji Południowo-Wschodniej, w której Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) skupia dziesięć państw z tego regionu. Dzięki specyficznemu podejściu do rozwiązywania problemów i osiągania konsensusu, ASEAN jest organizacją dbającą o bezpieczeństwo i rozładowanie napięć w regionie, utrzymuje pokojowe i przyjazne relacje ze wszystkimi najważniejszymi graczami na arenie międzynarodowej. Organizacja ta skupia się na rozwijaniu kontaktów gospodarczych, podnoszeni poziomu handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie, co sprawia, że społeczeństwa krajów należących do ASEAN mają pewną stabilność oraz osiągają dobrobyt.

W monografii ograniczono się do analizy wybranych aspektów gospodarczych dotyczących dwóch regionów geograficznych: Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Więcej uwagi poświęcono krajom o największej powierzchni i największej liczbie ludności (powyżej 30 mln) należącym do tych regionów. Kryteria wyboru spełniało dziesięć krajów - w Azji Południowej: Bangladesz, Indie, Nepal i Pakistan, zaś w Azji Południowo-Wschodniej: Birma (inna nazwa - Mjanma), Indonezja, Filipiny, Tajlandia i Wietnam.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Wybrane kraje Azji Południowej i Południowo-Wschodniej - ogólna charakterystyka

1.1. Położenie, powierzchnia, klimat
1.2. Ludność, struktura etniczna i grupy wyznaniowe
1.3. Ustrój polityczny, organizacja administracji, poziom wolności politycznej i obywatelskiej
1.4. Bogactwa naturalne, przemysł, rolnictwo, rybołówstwo
1.5. Transport, komunikacja i łączność
1.6. Potencjał gospodarczy Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej
1.7. Międzynarodowy handel towarami i usługami Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej
1.8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej
1.9. Warunki prowadzenia biznesu
1.10. Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych i porozumieniach integracyjnych

Rozdział 2
Indie - gospodarka i relacje z Polską

2.1. Podstawy prawno-traktatowe współpracy
2.2. Dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne Polski z Indiami
  2.2.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Indii
  2.2.2. Polsko-indyjska wymiana handlowa
  2.2.4. Perspektywiczne kierunki polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej
2.3. Warunki dostępu do rynku dla eksporterów i inwestorów
  2.3.1. Cła w handlu zagranicznym
  2.3.2. Licencje importowe
  2.3.3. Bariery w dostępie do rynku indyjskiego
  2.3.4. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
2.4. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach
  2.4.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  2.4.2. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego
  2.4.3. Obowiązek wizowy oraz ogólne warunki pobytu i zatrudniania obywateli polskich w Indiach
  2.4.4. Warunki nabywania i wynajmu nieruchomości
  2.4.5. Zachęty inwestycyjne w Indiach
  2.4.6. Specjalne strefy ekonomiczne
  2.4.7. Zamówienia publiczne

Rozdział 3
Indonezja - gospodarka i relacje z Polską

3.1. Podstawy prawno-traktatowe współpracy Polski z Indonezją
3.2. Dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne Polski z Indonezją
  3.2.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Indonezji
  3.2.2. Polsko-indonezyjska wymiana handlowa
  3.2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
  3.2.4. Perspektywiczne kierunki współpracy polsko-indonezyjskiej
3.3. Warunki dostępu do rynku dla eksporterów i inwestorów
  3.3.1. Warunki eksportu towarów na rynek indonezyjski
  3.3.2. Bariery w dostępie do rynku indonezyjskiego
  3.3.3. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
3.4. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Indonezji
  3.4.1. Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej
  3.4.2. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego
  3.4.3. Warunki pobytu i zatrudniania obywateli polskich w Indonezji
  3.4.4. Warunki najmu i nabywania nieruchomości
  3.4.5. Specjalne strefy ekonomiczne i strefy wolnego handlu
  3.4.6. Zachęty inwestycyjne w Indonezji
  3.4.7. Zamówienia publiczne

Bibliografia

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej – Indie, Indonezja
36.00 PLN