Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Katarzyna Dębkowska

Specjalizuje się w wykorzystaniu metod statystyki wielowymiarowej w analizach zjawisk społeczno-gospodarczych. Swoją uwagę badawczą koncentruje na wykorzystaniu metod statystycznych w analizie i ocenie modeli biznesu przedsiębiorstw. Prowadzi również badania dotyczące upadłości przedsiębiorstw. W swoich badaniach wykorzystuje metodykę badań typu foresight. Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym. Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Jest redaktorem statystycznym czasopisma naukowego „Engineering Management in Production and Services”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

 • Dębkowska, Multidimensional Statistical Analysis of An Influence of a Business Model on a Financial Condition in Transportation - Forwarding -Logistics (TFL) Sector Enterprises, [w:] Economic and Social Development, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017, Book of Proceedings, Editors: M. Cingula, M. Przygoda, K. Detelj, Madrid, 2017, s.546-555. ISNN: 1849-7535
 • Dębkowska, E-services in business models of enterprises in the logistics sector, Business: Theory and Practice, Vol. 18, nr 1 (2017), s.79-87. DOI: 10.3846/btp.2017.009
 • Dębkowska, E-logistics as an Element of the Business Model Maturity in Enterprises of the TFL Sector, Procedia Engineering, Vol. 182 (2017), s.143-148, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.141
 • Dębkowska, The value of customer service as a fundamental dimension of the business model of companies in the TFL sector, focused on sales revenue, The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016", Conference Proceedings, Web of Science, 8s. DOI: 10.3846/bm.2016.74
 • Cygler, K. Dębkowska, Coopetition Effect Determinants: Competitor’s Size, Geographical Scope, Market and Technological Positions, Organizacija, Vol. 48, nr 4 (2015), s.219-231. DOI: 10.1515/orga-2015-0019
 • Dębkowska, Efektywność wykorzystania e-usług w działalności polskich przedsiębiorstw, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Z. 44 (2015), s.78-87. DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.7
 • Dębkowska, Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora e-usług, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, Nr 385 (2015), s.63-70.
 • Nazarko, P. Radziszewski, K. Dębkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. J. Kowalski, J. B. Król, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, T. Vilutienė, Foresight Study of Road Pavement Technologies, Procedia Engineering, Vol. 122 (2015), s.129-136. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.10.016
 • Dębkowska, Modelowanie upadłości przedsiębiorstw oparte na próbach niezbilansowanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, Nr 279 (2013), s.226-234.
 • Kilon, K. Dębkowska, The use of correspondence analysis for Delphi survey results interpretation, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, T. 14, nr 1 (2013), s.222-231.
 • Dębkowska, Regionalny foresight gospodarczy: scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013, 130s. ISBN978-83-936782-4-2