Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

14-15.03.2018 - Kongres Kompetencji Cyfrowych

W dniach 14-15 marca 2018 roku w Tarnowie odbędzie się ogólnopolski Kongres Kompetencji Cyfrowych. W ramach spotkania zbiorą się eksperci i praktycy edukacji cyfrowej w Polsce, w tym dyrektor IBRKK-PIB, dr Bogusław Bławat, który poprowadzi panel "Kompetencje cyfrowe dla rozwoju Polski".

Jak akcentuje Krzysztof Głomb, pomysłodawca Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, zainicjowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie":

Kompetencje cyfrowe stały się obowiązkowym instrumentarium cywilizacyjnym współczesności, a ich rola będzie rosła. Tymczasem Polska cierpi na chroniczny deficyt tych kompetencji, także w środowiskach zawodowych decydujących o przyszłości kraju, np. nauczycieli, pracowników administracji, decydentów politycznych. Kongres będzie wyrazistą próbą pokazania, że nie jesteśmy skazani na taki stan rzeczy, który źle rokuje polskim planom modernizacyjnym i rozwojowym.

Kongres Kompetencji Cyfrowych będzie pierwszym spotkaniem społeczności zawodowej edukacji cyfrowej w Polsce, otwartym dla szerokiego grona badaczy, edukatorów, metodyków, realizatorów projektów i promotorów tej tematyki z całego kraju. W takim gronie podjęta zostanie próba diagnostycznego podsumowania stanu obecnego edukacji cyfrowej w Polsce i wytypowania „gorących” problemów, jakie winny być rozwiązywane przez różnorodne podmioty: rząd, samorządy, uczelnie wyższe, instytucje systemu edukacji, organizacje pozarządowe oraz last but notleast liderów transformacji cyfrowej w Polsce.

Merytorycznym wyzwaniem Kongresu jest wypracowanie wniosków z dotychczasowych dyskusji, postulatów i propozycji, które w ciągu kilku miesięcy po spotkaniu staną się punktem wyjścia do opracowania kierunkowych rekomendacji oraz white paper sieci KOMET@ (proponujemy jego przygotowanie w połowie roku 2018). Dokonany zostanie także przegląd badań z interesującej nas tematyki, jakie przeprowadzono w ciągu ostatnich 2 lat w różnych ośrodkach naukowych. Zaplanowano także dyskusję nad celami, zadaniami i przyszłością sieci KOMET@. Propozycje w niej zgłoszone przekujemy następnie w jej „mapę drogową”.

Panel "Kompetencje cyfrowe dla rozwoju Polski" prowadzony przez dr. Bogusława Bławata odbędzie się 14 marca 2018 roku o godz. 16.30. Obejmie następujące wystąpienia:

  • Justyna Skorupska, Zespół ds. Kompetencji Cyfrowych Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, Sztuczna inteligencja a kompetencje cyfrowe przyszłych pracowników.
  • Beata Ostrowska, przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora IT, Warszawa, Kompetencje w sektorze IT a Zintegrowany System Kwalifikacji.
  • Bartosz Kęciek, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Rynkowe kwalifikacje cyfrowe z ZSK.
  • Edyta Klimowska - Bobula, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Praktyka województwa małopolskiego we wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych pracujących Małopolan.

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „Miasta w Internecie".