Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

05.03.2018 - Konsumpcja w czasach nieoczywistości

W dniu 5 marca 2018 roku w godzinach 10.30-13.00 w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowym Instytucie Badawczym, Al. Jerozolimskie 87, Sala Konferencyjna (V piętro) odbyło się seminarium „Konsumpcja w czasach nieoczywistości” poświęcone współczesnemu pojmowaniu konsumpcji i próbie sformułowania wniosków stąd płynących.

Seminarium odbyło się w formie dyskusji w grupie interdyscyplinarnej, składającej się m.in. z przedstawicieli IBRKK-PIB, a także Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH.

Dyskusja miała następującą strukturę:

  1. Pojmowanie konsumpcji w różnych obszarach nauki/wiedzy
  2. Na co wskazuje stosowanie w opracowaniach naukowych w odniesieniu do konsumentów i konsumpcji następujących pojęć:
    1. konsumenci, użytkownicy, spożywcy, prosumenci, konwestorzy oraz
    2. konsumpcja dóbr, usług, idei, wiedzy, pracy, konsumpcja jako kreatywna destrukcja, spożywanie, użytkowanie między innymi: domu, samochodu, gruntów, konsumpcja: surowców, materiałów, energii
  3. Ile jest w nich wspólnych, a ile odrębnych treści? Co z tego wynika dla analizy konsumpcji jako siły napędzającej odpowiedzialny rozwój we współczesnej gospodarce?

Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji: