Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Mariusz Maziarz, asystent

Ukończył studia licencjackie z metod ilościowych w ekonomii oraz magisterskie z międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kieruje projektem badawczym pt. „Badania przyczynowe we współczesnej ekonomii” oraz jest doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze obejmują filozofię i metodologię ekonometrii, filozofię przyczynowości oraz metodologię wnioskowań przyczynowych w ekonomii.
 
Wybrane publikacje:
 
  1. The Reinhart-Rogoff controversy as an instance of the ‘emerging contrary result’ phenomenon. "Journal of Economic Methodology", 24(3), 2017, 213-225.
  2. Przyczynowość w ekonomii. Najnowsze badania i nierozwiązane problemy. "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", 20, 2017, 63-81.
  3. ‘Growth in a Time of Debt’ as an example of the logical-positivist science. "The journal of philosophical economics", 10(2), 2017, 47-64.
  4. Collectivism and Economic Development – a Causal Analysis. "Socioeconomica". 4(8), 2016, 277-290.
  5. A review of the Granger-causality fallacy. "The journal of philosophical economics", 8(2), 2015, 86-105.
 
Kontakt: