Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Urszula Kłosiewcz-Górecka, prof. IBRKK-PIB

Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i postępu organizacyjno-technicznego w handlu detalicznym i hurtowym, form integracji przedsiębiorstw, relacji pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchach dostaw. Wiedzę i doświadczenie w pracy naukowej zdobywała współpracując z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju, agencjami badawczymi oraz biorąc udział w projektach badawczych, a także uczestnicząc w sympozjach i konferencjach w kraju i za granicą.

Jest autorką lub współautorką ponad 90 książek i ponad 300 artykułów i referatów. Uczestniczka projektów badawczych – często w charakterze koordynatora bądź kierownika ds. badań i analiz - dofinansowanych ze środków MNiSZW (granty) oraz środków EFS PO KL.
Honorowy Członek Polskiej Izby Handlu. Redaktor naczelny czasopisma „Handel wewnętrzny w Polsce”, wydawanego przez IBRKK-PIB. W latach 2013- 2015 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki.

Aktywna uczestniczka dyskusji podczas spotkań przedstawicieli handlu, pracowników naukowych, instytucji centralnych z cyklu „Rozmowy o handlu”, organizowanych przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji oraz dorocznych spotkań Forum Rynku Spożywczego i Handlu/Food Market & Retail Forum - jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych. Przez kilka lat brała udział w charakterze jurora, w Konkursie Market Roku.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989-2011i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych, „Management and Business Administration. Central Europe”, 2012 nr 6.
  2. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a liczba pracujących w sektorze usług w Polsce [w:] Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, IBRKK, Warszawa
  3. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchach dostaw FMCG, „Przemysł Spożywczy”, 2014 nr 3.
  4. Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych i ich wpływ na handel w Polsce, red. A. Barska, B. Ślusarz, Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Zielona Góra 2015.
  5. Marki własne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2015 nr 12.
  6. Formaty stacjonarnego handlu detalicznego FMCG w Polsce – stan i kierunki rozwoju, Problemy zarządzania. Handel detaliczny w Polsce, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 Vol. 14, nr 1 (57), t. 1.
  7. Innowacje w przedsiębiorstwach handlowych – postrzeganie innowacji i motywy działań innowacyjnych [w:] Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, UNI-DRUK Wydawnictwo i Drukarnia. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016

 

Kontakt: