Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Katarzyna Wasilik, adiunkt

Specjalizuje się w problematyce Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), zarówno w odniesieniu do rozwoju tej idei w Polsce, jak i wszelkich działań związanych z propagowaniem ruchu Fair Trade przez organizacje pozarządowe na świecie. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak: „Handel Wewnętrzny", „Konsumpcja i Rozwój”, „Handel wewnętrzny w Polsce”, jak również referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych wydawanych przez krajowe uczelnie ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa; Akademia Morska w Gdyni; Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie; Uniwersytet Szczeciński) oraz artykułów do czasopism „Poradnik Handlowca” i „Portal Spożywczy”. Członek komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Nowacki, K. Wasilik, Towards responsible consumption – attitudes of young consumers to the idea of corporate social responsibility, “Handel Wewnętrzny” 2017 nr 2
  2. Nowacki, K. Wasilik, Innovative Business Services in Creating Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, ВІСНИК Національного Університету Львівська Політехніка, Серія: Проблеми Економіки Та Управління, Wydwnictwo Politechnika Lwowska, Lwów 2016
  3. Dąbrowska, M. Jaciow, U. Kłosiewicz-Górecka, L. Kuczewska, R. Nowacki, S. Tajer, K. Wasilik, R. Wolny, Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, IBRKK, Warszawa 2016
  4. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu, Wydawca Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, Szczecin 2015
  5. Idea Fair Trade – sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa, „Handel Wewnętrzny” 2015 nr 2
  6.  Zrównoważony rozwój w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015

 

Kontakt: