Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Katarzyna Sierocińska, asystent

Specjalizuje się w makroekonomii, ekonomii rozwoju, problematyce kapitału społecznego i krajów rozwijających się.

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat

  1. Lisocka-Jaegermann, K. Sierocińska,  E. Żuławska-Sobczyk, El desarrollo local y las organizaciones en comunidades rurales. Miradas desde Polonia, [w]: Organizaciones y estrategias en comunidades rurales. Una Mirada al. desarrollo local y la politica publica. Reflexiones teóricas, red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2016, s. 259-293
  2. Panama na drodze ku trwałemu rozwojowi, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2013, s. 287-300
  3. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 1/2011, s.69-86
  4. Geografia o neoliberalizmie, recenzja książki pt. „Przestrzenie globalnego kapitalizmu”, David Harvey, Le Monde Diplomatique, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016, [w:] „Nowe Książki”, nr 3/2017

 

Kontakt: