Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK-PIB, prof. SGH

Specjalizuje się w analizie zmian strukturalnych w polskim handlu zagranicznym i konkurencyjności międzynarodowej. Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1991-1992. Członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów w latach 1992-1993, 1998-2001 i 2004-2005. Wicedyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w latach 1990-1991 i 1993-2006.
Członek Rady Naukowej PTE oraz INE PAN. Członek Komisji Metodologicznej GUS. Redaktor naczelny rocznika „Koniunktura gospodarcza świata i Polski”.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? pod red. J. Hausnera, Fundacja Gospodarki Administracji Publicznej, Kraków 2013 (współautor)
  2. The „Generations’ Solidarity” Programme and its Impact on the Labour Market, “Konsumpcja i Rozwój” nr 2 (2013)
  3. Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne. DW Elipsa 2014 (współautorzy: J. Chojna, E. Duchnowska)
  4. Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej, „Unia Europejska.pl” nr 6/2014 (współautor: Łukasz Ambroziak)
  5. Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną, [w:] (red. P. Albiński, Z. Polański) Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH 2015
  6. Dewaluacja fiskalna jako narzędzie polityki gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9 (2015)
  7. Analiza opinii firm - eksporterów nt. mikroekonomicznych korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro, [w:] (red. R. Gwiazdowski) Europa bez euro?, Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej 2016

 

Kontakt: