Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Jan Przystupa, prof. IBRKK-PIB

Specjalizuje się w analizie, modelowaniu i prognozowaniu kursu walutowego oraz kursów równowagi, jak również modelowaniu, prognozowaniu i symulowaniu zjawisk gospodarczych na poziomie makro (PKB i jego składowe, ceny, strumienie handlu zagranicznego według grup towarowych i krajów) oraz analizie wpływu polityki gospodarczej na sferę realną.
Członek CESifo World Economic Survey Expert Group (CESifo - Center for Economic Studies (CES) and the Ifo Institute (Monachium)) – ocena funkcjonowania i prognoza polskiej gospodarki. Ekspert w makroekonomicznej prognozie (AMAKRO) NBP, redaktor naczelny periodyku „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. J. Przystupa, E.Wróbel, Modelling less developed emerging markets: The case of monetary transmission in Tunisia, “Bank i Kredyt”, Vol. 47 No. 5 (2016)
  2. Prognoza kursu złotego oraz PKB i jego składowych na lata 2016-1017, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”, Nr 1 (2016)
  3. J. Przystupa, E.Wróbel, Asymmetry of the exchange rate pass-through. An exercise on Polish data, “Eastern European Economics”, vol.49, No.1,  p. 30-51, (2011)
  4. Łyziak, J. Przystupa, E. Stanisławska, E. Wróbel, Monetary policy transmission disturbances during the financial crisis,  “Eastern European Economics”, vol.49, No.5,  p. 75-96, (2011)
  5. Łyziak, J. Przystupa, E.Stanisławska, E.Wróbel, The impact of the financial crisis on the monetary transmission mechanism. A case of Poland w: Monetary Policy after the Crisis Societe Universitaire Europeenne de Recherches Financieres (SUERF), Vienna,  tom 3 (2011)

 

Kontakt: