Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Janusz Sawicki, adiunkt

Specjalizuje się w problematyce finansów międzynarodowych z uwzględnieniem spraw zadłużenia zagranicznego i stabilności finansowej. Doświadczenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w doradztwie strategicznym (finansowym) dla przedsiębiorstw.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Dynamika zmian w bilansie płatniczym krajów UGW- wnioski dla Polski, „Gospodarka Narodowa” Nr1 (2014)
  2. Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki
     „Unia Europejska”  (2014)
  3. Polityka oddłużeniowa w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).Wnioski dla Polski - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
  4. Gra wokół Unii Gospodarczej i Walutowej, „Ekonomista” Nr 3 (2015)
  5. Factor’s changing net international investment position. Polish case, WSB Poznań, 2016

 

Kontakt: