Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Janusz Chojna

Specjalizuje się w problematyce koniunktury i cen na światowych rynkach towarowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz roli firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących i polityki proeksportowej. Autor licznych publikacji i ekspertyz w tych dziedzinach.
Wieloletni członek Grupy Roboczej ds. Cen Surowców i Handlu Światowego (Working Group on Commodity Prices and World Trade) Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Badań Ekonomicznych (AIECE). Członek komitetów redakcyjnych czasopism IBRKK: Członek komitetów redakcyjnych czasopism IBRKK: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski”, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”, „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie”.

 

Wykaz kluczowych publikacji z ostatnich 5 lat:

  1. Funkcjonowanie prawa jednej ceny w zakresie powiązań cen w polskim eksporcie i imporcie surowcowym z reprezentatywnymi cenami rynku światowego oraz Makroekonomiczne efekty zmian światowych cen surowców dla gospodarki Polski [w:] Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (red. K. Marczewski), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 117-172
  2. Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym (współautorzy: E. Duchnowska, K. Marczewski), Unia Europejska.pl, Nr 4 (227), lipiec/sierpień 2014, s. 7-18
  3. Rola sektora zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski w okresie przed- i poakcesyjnym [w:] Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej (red. E. Kaliszuk), IBRKK, Warszawa 2014, s. 44-64
  4. Ewolucja pozycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski oraz Firmy z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 (red. J. Chojna), IBRKK, Warszawa 2013, s. 48-108
  5. Shale Energy Shapes Global Energy Markets (współautorzy: M. Losoncz, P. Suni), National Institute Economic Review No226, London, November 2013, s. F40-F45
  6. The Global Energy Market in a Strong Change (współautorzy: M. Losoncz, P. Suni), ETLA Brief, Helsinki, 12-15 May 2013, s. 1-4