Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło, adiunkt

Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności gospodarki, zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 1992-2012 członek międzynarodowego zespołu badawczego w ramach sieci naukowej AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade. W 2011 r. ukończyła podyplomowe Studium Coachingu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Coachów Polskich (SCP) oraz Stowarzyszenia ”Mediacji NVC”. Z-ca redaktora naczelnego czasopisma „Koniunktura gospodarcza świata i Polski”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Polska szkoła makrokonkurencyjności (monografia), Wydawnictwo CM Scientia, Warszawa 2014, s. 1-198.
  2. Zmiany konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących; przyczyny i skutki w: Kotyński J. (red.), Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016, IBRKK, Warszawa 2016, s. 307-322.
  3. Zarządzanie kompetencjami w firmach z kapitałem zagranicznym i w firmach z kapitałem polskim w: Chojna J. (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015, IBRKK, 2016 s. 281-294.
  4. Wartości w firmie jako źródło przewagi konkurencyjnej w niestabilnych czasach, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 2 (2015), s.14-26.
  5. Export Competitiveness of Polish Manufacturing Enterprises - Questionnaire Survey Findings in: Some aspects of Polish competitiveness (współautorstwo), "Discussion Papers", IBRKK, 2012 s. 28-38