Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Hanna Kępka

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej rozwoju gospodarczego regionów świata i poszczególnych krajów oraz ich stosunków gospodarczych z Polską, handlu zagranicznego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw, a także na problematyce dotyczącej wsparcia polskich przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności eksportowej i inwestycyjnej na rynkach zagranicznych. Specjalista z zakresu analiz ekonomicznych, informacji gospodarczej, marketingu, promocji oraz z zakresu organizacji i zarządzania.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrekcyjnych i kierowniczych w IKCHZ i IBRKK, kierowała dużymi projektami realizowanymi przez Instytut.
W ramach działalności promującej polską gospodarkę kierowała w latach 1992-2008 projektem związanym z wydaniem informatora „Polska Twój Partner Gospodarczy” (łącznie w 16 językach) stanowiącego kompendium wiedzy o gospodarce Polski i pokazującego Polskę jako kraj, w którym można i warto inwestować (współautor) przeznaczonego dla zagranicznego biznesu i polskich placówek dyplomatyczno-handlowych za granicą. W latach 2002-2004 była współautorem koncepcji i współredaktorem Portalu Promocji Eksportu – eksporter.gov.pl, realizowanego na zamówienie MG oraz kierowała zespołem obsługującym utworzony w Instytucie system ofertowy „Partner” wspierający działalność gospodarczą MSP.

Była członkiem Komisji Przetargowej powołanej przez Departament Instrumentów Wsparcia w MG, której celem prac było wyłonienie wykonawcy na „Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki” i współpracowała z Radą Rozwoju Eksportu powołaną przy MG.

Uczestniczyła w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Projekt SPO RZL- 2.3a „Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i szkolenie kadr" - kierownik projektu,
- Projekt DWF_2_1.1_289 „Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie"- asystent projektu I.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 1. Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, (autorzy: H. Kępka, J. Gniadek, J. Kotyński), IBRKK, Warszawa 2016.
 2. Indie [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017, red. naukowa K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2016.
 3. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2003-2012 [w:] Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, red. naukowa E. Kaliszuk, IBRKK, Warszawa 2014.
 4. Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (autorzy: H. Kępka, J. Nowak) [w:] Współpraca Chin Kontynentalnych z zagranicą, red. naukowa: H. Kępka, L. Pałys, IBRKK, Warszawa 2014.
 5. Autorstwo rozdziałów: Główne kierunki przepływu światowych BIZ, Struktura geograficzna polskich bezpośrednich inwestycji, Planowane kierunki geograficzne polskich BIZ na najbliższe lata (badanie ankietowe IBRKK) [w:] Polskie inwestycje za granicą 2010-2012, red. naukowa: H. Kępka, L. Pałys, IBRKK, Warszawa czerwiec 2013.
 6. Seria wydawnicza: Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Ostatnie publikacje w serii:
  - Autorstwo rozdziałów: Współpraca gospodarcza Polski z Bułgarią (Republiką Bułgarii), Potencjał gospodarczy, Międzynarodowy handel towarami i usługami Unii Europejskiej, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej w: Unia Europejska. Bułgaria. Rumunia, Wybrane aspekty,  IBRKK, Warszawa 2015
  - Autorstwo rozdziałów: Współpraca gospodarcza Polski z Arabią Saudyjską, Potencjał gospodarczy, Handel międzynarodowy i usługi, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w: Kraje Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska. Katar. Zjednoczone Emiraty Arabskie, IBRKK, Warszawa 2013
  - Autorstwo rozdziałów: Współpraca gospodarcza Polski z Algierią (Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną), Potencjał gospodarczy, Handel międzynarodowy i usługi, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w: Kraje Afryki. Algieria. Egipt, IBRKK, Warszawa 2012

 

Kontakt: