Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Piotr Ważniewski

Doktor nauk ekonomicznych w Zakładzie Badań Ekonomiczno-Społecznych. Główne obszary zainteresowań:

• strategia i polityka gospodarcza, w tym polityka energetyczna i klimatyczna
• tendencje rozwojowe w gospodarce światowej, w tym globalizacja, integracja europejska i rozwój gospodarki opartej na wiedzy
• zmiany strukturalne i efektywność gospodarowania
• analizy sektorowe i badania rynkowe
• badania ewaluacyjne programów gospodarczych współfinansowanych ze środków UE

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat:

  1. Ważniewski, „Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w Polsce. Doświadczenia pierwszej dekady członkostwa”, [w:] E. Kaliszuk (red.), Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
  2. Ważniewski, Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy UE, „Unia Europejska.pl” 2014, nr 5 (228), wrzesień/październik.
  3. Konat, P. Ważniewski, „Wzrost gospodarczy i relacje efektywnościowe a absorpcja środków w ramach polityki spójności UE”, [w:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015.
  4. P. Ważniewski, „Szczyt klimatyczny w 2015 r. w Paryżu – ustalenia i perspektywy. Skutki dla Polski”, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016, IBRKK, Warszawa 2016.