Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Pięć żywiołów 2018: Megatrendy miejskie

IBRKK-PIB oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają na szóstą edycję konferencji „Pięć żywiołów”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Sala Miedziana).

 

 

 

 

Prognoza PKB i inflacji na lata 2018-2019

Według opublikowanych przez GUS danych polski PKB powiększył się w 2017 r. o 4,6%. Oznaczałoby to wzrost w IV kwartale 2017 r. nie mniejszy niż 5,4%. Jednocześnie eksport netto był nieznacznie ujemny w całym 2017 r. i neutralny w IV kwartale.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Rynek dronów w Polsce

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował wyniki badań rynku dronów w Polsce za 2017 rok, które prowadzi wraz z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), doktor nauk ekonomicznych (praca obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w 2005 r.), profesor nadzwyczajny IBRKK, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl", krajowy koordynator międzynarodowego projektu Emerging Market Global Players (EMGP) kierowanego przez Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku. Do jej zainteresowań badawczych należą integracja europejska i jej wpływ na polską gospodarkę, polityka handlowa, rozwój regionalnych procesów integracyjnych na świecie, handel międzynarodowy i zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PESCA), Rady Naukowej IBRKK, Academy of International Business (AIB) oraz US International Exchange Alumni, a także World Economic Survey (WES) Expert Group i Ifo Institut - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich. “Guest editor” publikacji Emerging Markets and Sino-American Economy, Volume I, “Transnational Corporations Council of Studies”, 2016. Członek “International Academic Committee” w: Transnational Corporations Council of Studies Series, Vol. I, Multinationals, Emerging Markets and International Development (2017)

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Chinese and South Korean investment in Poland: a comparative study (2016), "Transnational Corporations Review" 8(1), Routledge, s. 60-78.
  2. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Polish Perspective (2015), "The Journal of International Relations", National Chenchi University, vol. 39, s. 1-48.
  3. Liberalizacja handlu międzynarodowego - w poszukiwaniu optimum (2015), w: „Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych” (praca zbiorowa), Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 31-63.
  4. Ukraina - uwikłanie między liberalizacją handlu a protekcjonizmem (2015), „Unia.Europejska.pl", nr 3(232), s. 37-52.
  5. Wzrost zielonego protekcjonizmu (2015), "Unia Europejska.pl", nr 6(235), s. 45-61.
  6. The Investment Development Path in the Context of Poland's Accession to the European Union and the Global Financial and Economic Crisis (współautor) (2014), w: "International Business and Institutions after the Financial Crisis", red. Y. Temouri, Ch. Jones, Palgrave Macmillan, s. 109-129.
  7. Polish Multinationals: Expanding and seeking innovation abroad (współautor) (2013), IBRKK and the Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), Warsaw and New York.