Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK-PIB

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), doktor nauk ekonomicznych (praca obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w 2005 r.), profesor nadzwyczajny IBRKK-PIB, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl", krajowy koordynator międzynarodowego projektu Emerging Market Global Players (EMGP) kierowanego przez Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku. Do jej zainteresowań badawczych należą integracja europejska i jej wpływ na polską gospodarkę, polityka handlowa, rozwój regionalnych procesów integracyjnych na świecie, handel międzynarodowy i zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PESCA), Academy of International Business (AIB) oraz US International Exchange Alumni, a także World Economic Survey (WES) Expert Group i Ifo Institut - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich. “Guest editor” publikacji Emerging Markets and Sino-American Economy, Volume I, “Transnational Corporations Council of Studies”, 2016. Członek “International Academic Committee” w: Transnational Corporations Council of Studies Series, Vol. I, Multinationals, Emerging Markets and International Development (2017)

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Chinese and South Korean investment in Poland: a comparative study (2016), "Transnational Corporations Review" 8(1), Routledge, s. 60-78.
  2. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Polish Perspective (2015), "The Journal of International Relations", National Chenchi University, vol. 39, s. 1-48.
  3. Liberalizacja handlu międzynarodowego - w poszukiwaniu optimum (2015), w: „Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych” (praca zbiorowa), Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 31-63.
  4. Ukraina - uwikłanie między liberalizacją handlu a protekcjonizmem (2015), „Unia.Europejska.pl", nr 3(232), s. 37-52.
  5. Wzrost zielonego protekcjonizmu (2015), "Unia Europejska.pl", nr 6(235), s. 45-61.
  6. The Investment Development Path in the Context of Poland's Accession to the European Union and the Global Financial and Economic Crisis (współautor) (2014), w: "International Business and Institutions after the Financial Crisis", red. Y. Temouri, Ch. Jones, Palgrave Macmillan, s. 109-129.
  7. Polish Multinationals: Expanding and seeking innovation abroad (współautor) (2013), IBRKK and the Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), Warsaw and New York.

 

Kontakt: