Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Łukasz Ambroziak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i bankowość (2002). Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007-2011). Doktor nauk ekonomicznych - praca nt. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, napisana i obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2013). Specjalizuje się w problematyce: handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE, mierniki konkurencyjności handlu, handel wewnątrzgałęziowy (ze szczególnym uwzględnieniem różnic metodologicznych), procesy fragmentaryzacji produkcji w nowych państwach członkowskich, globalne łańcuchy wartości, handel zagraniczny według statystyk wartości dodanej. W Instytucie pracuje od 2007 r. Członek redakcji dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015 (współautor)"Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", 2016, nr 2(47), s. 19-33.
  2. Wsparcie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych ze środków publicznych,  "Inwestycje zagraniczne w Polsce", red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2016.
  3. Znaczenie Niemiec w łańcuchach wartości dodanej państw Grupy Wyszehradzkiej, „Miscellanea Oeconomicae", 2015, nr 1, s. 95-113.
  4. Miejsce nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, w: "Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2013.
  5. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, IBRKK, Warszawa 2013.
  6. FDI and Intra-Industry Trade: Theory and Empirical Evidence from the Visegrad Countries, „The International Journal of Economics and Business Research", 2012, vol. 4.

 

Kontakt: