Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Pięć żywiołów 2018: Megatrendy miejskie

IBRKK-PIB oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają na szóstą edycję konferencji „Pięć żywiołów”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Sala Miedziana).

 

 

 

 

Prognoza PKB i inflacji na lata 2018-2019

Według opublikowanych przez GUS danych polski PKB powiększył się w 2017 r. o 4,6%. Oznaczałoby to wzrost w IV kwartale 2017 r. nie mniejszy niż 5,4%. Jednocześnie eksport netto był nieznacznie ujemny w całym 2017 r. i neutralny w IV kwartale.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Rynek dronów w Polsce

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował wyniki badań rynku dronów w Polsce za 2017 rok, które prowadzi wraz z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła, adiunkt

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek "Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne", w tym dwie ścieżki specjalizacyjne: Europa Środkowa i Wschodnia oraz Studia Europejskie. Doktor nauk ekonomicznych (rozprawa nt. Przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu a polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze, obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w 2014 r.). Do jej zainteresowań badawczych należą: stosunki gospodarcze Polski i Unii Europejskiej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, gospodarka i handel zagraniczny Rosji, integracja europejska i międzynarodowy system handlu (GATT/WTO). Członek Rady Naukowej IBRKK oraz redakcji dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015 (współautor), (2016)  "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 2(47), s. 19-33.
  2. Próby zliberalizowania międzynarodowego handlu towarami ekologicznymi (2015), „Unia Europejska.pl", nr 6(235), s. 16-26.
  3. Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2014), „Unia Europejska.pl" , nr 3 (226), s. 16-29.
  4. Wspólna polityka handlowa w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wyzwania, strategie i realizacja (współautor) (2014), w: "Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej", red. E. Kaliszuk, IBRKK, Warszawa, s. 120-149.
  5. Zmiana pozycji Rosji w przepływach kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w pierwszej dekadzie XI wieku (2012) (w:) „Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski", red. nauk. K. Falkowski, J. Olszyński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 231-259.
  6. Polish multinationals go beyond Europe (współautor) (2012), IBRKK and the Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC), Warsaw and New York, June 14.