Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła, adiunkt

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek "Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne", w tym dwie ścieżki specjalizacyjne: Europa Środkowa i Wschodnia oraz Studia Europejskie. Doktor nauk ekonomicznych (rozprawa nt. Przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu a polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze, obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w 2014 r.). Do jej zainteresowań badawczych należą: stosunki gospodarcze Polski i Unii Europejskiej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, gospodarka i handel zagraniczny Rosji, integracja europejska i międzynarodowy system handlu (GATT/WTO). Członek Rady Naukowej IBRKK oraz redakcji dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015 (współautor), (2016)  "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 2(47), s. 19-33.
  2. Próby zliberalizowania międzynarodowego handlu towarami ekologicznymi (2015), „Unia Europejska.pl", nr 6(235), s. 16-26.
  3. Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2014), „Unia Europejska.pl" , nr 3 (226), s. 16-29.
  4. Wspólna polityka handlowa w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wyzwania, strategie i realizacja (współautor) (2014), w: "Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej", red. E. Kaliszuk, IBRKK, Warszawa, s. 120-149.
  5. Zmiana pozycji Rosji w przepływach kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w pierwszej dekadzie XI wieku (2012) (w:) „Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski", red. nauk. K. Falkowski, J. Olszyński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 231-259.
  6. Polish multinationals go beyond Europe (współautor) (2012), IBRKK and the Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC), Warsaw and New York, June 14.