Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

„Cała Polska ma być strefą inwestycyjną”. Nowe zasady wspierania inwestorów

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zaprezentował podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy koncepcję uproszczenia procesów podatkowych, która ma na celu przyciągnąć zainteresowanie inwestorów. To kolejny etap realizacji Kapitału dla Rozwoju – jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W trakcie wydarzenia specjalnego 6 września 2017 roku Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany sprzyjające rozwojowi polskiej gospodarki bez ograniczeń terytorialnych.

To, co dziś proponujemy, nie jest drobną korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu na wielkość i swój charakter, każdy kilometr z ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski, może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i z myślą głównie o nich przygotowaliśmy prezentowane rozwiązanie systemowe. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce.

Nowa ustawa została przygotowana ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy wskazywane dotąd przez inwestorów. Zaliczały się do nich m.in. dublowanie obowiązków instytucji, które ich obsługiwały z instytucjami otoczenia biznesu oraz skomplikowana dokumentacja i długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o zmianę granic stref ekonomicznych.

Teraz udzielaniem pomocy w postaci zwolnień podatkowych i dotacji rządowych zajmą się spółki zarządzające, którym zostaną przydzielone poszczególne powiaty. Zniesienie procedur zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych umożliwi zaś dostęp do wartościowych terenów inwestycyjnych.

Wicepremier podkreślił, jak ważne jest dla niego odejście od ograniczeń terytorialnych.

Wielkość inwestycji będzie dostosowana do rynku lokalnego. Hasłem przewodnim tego jest to, by cała polska była strefą inwestycyjna.

Przy udzielaniu pomocy będą pod uwagę brane nie tylko kryteria ilościowe, lecz także jakościowe związane z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ważne będzie tu uwzględnienie wyspecjalizowanej kadry oraz zgodności inwestycji z aktualną polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami badawczymi, jej lokalizacja oraz rozwój i opieka nad pracownikami. Na podstawie tych czynników projekt zostanie oceniony w dziesięciopunktowej skali zgodności z SOR.

W myśl nowej ustawy Polska ma umocnić swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej i przyciągnąć inwestycje o najwyższej wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Zmiany mają wejść w życie w 2018 roku, najpóźniej w pierwszym kwartale.

Pełną treść prezentacji można znaleźć poniżej:

https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/posts/1519318384773767

Zapis wydarzenia specjalnego z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest dostępny tutaj: