Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej (marzec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

Wskaźnik IBRKK-EXPER

Źródło: obliczenia IBRKK.

Interpretacja:

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu. Rośnie (maleje), gdy tempo wzrostu naszego eksportu jest wyższe (niższe) niż tempo wzrostu światowego importu. Wyższy (niższy) poziom wskaźnika oznacza wzrost (spadek) udziału naszego eksportu w handlu światowym. Zarówno polski eksport jak i import światowy wyrażone są w USD w cenach bieżących. Bazą odniesienia wskaźnika jest jego średnioroczny poziom z 2005 roku (2005 r. = 100). Wskaźnik ma częstotliwość miesięczną, dzięki czemu może służyć do bieżącego monitorowania nadążania eksportu za popytem światowym.

Dane są oczyszczone z wahań sezonowych. Linia trendu wyznaczona została na podstawie średniej ruchomej 12-miesięcznej.

 

Komentarz:

Najnowszy dostępny odczyt wskaźnika IBRKK-EXPER za grudzień 2017 roku wykazuje, że udział polskiego eksportu w handlu światowym dość wyraźnie zmniejszył się w porównaniu z poprzednim miesiącem, osiągając poziom o prawie 50% wyższy od bazy odniesienia, wobec 60% poziomu w listopadzie. Kwartalny impet wskaźnika nadal słabł. Te wyniki nie zmieniły jednak istotnie położenia linii trendu, która pozostała w ostatnich miesiącach 2017 roku na ustabilizowanym poziomie, co oznacza, że eksport, po jesiennej ekspansji, rósł średnio biorąc w tempie zbliżonym do tempa popytu światowego.

dr hab. Krzysztof Marczewski