Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

Wskaźnik IBRKK-EXPER

Źródło: obliczenia IBRKK.

Interpretacja:

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu. Rośnie (maleje), gdy tempo wzrostu naszego eksportu jest wyższe (niższe) niż tempo wzrostu światowego importu. Wyższy (niższy) poziom wskaźnika oznacza wzrost (spadek) udziału naszego eksportu w handlu światowym. Zarówno polski eksport jak i import światowy wyrażone są w USD w cenach bieżących. Bazą odniesienia wskaźnika jest jego średnioroczny poziom z 2005 roku (2005 r. = 100). Wskaźnik ma częstotliwość miesięczną, dzięki czemu może służyć do bieżącego monitorowania nadążania eksportu za popytem światowym.

Dane są oczyszczone z wahań sezonowych. Linia trendu (czerwona) wyznaczona została na podstawie średniej ruchomej 12-miesięcznej. Linia impetu (czarna) przedstawia kwartalne momentum wskaźnika. Jego wartość powyżej 1 (prawa oś, zielona linia) oznacza wzrost impetu.

 

Komentarz:

Najnowszy dostępny odczyt wskaźnika IBRKK-EXPER za kwiecień 2018 roku wykazuje, że udział polskiego eksportu w handlu światowym dość wyraźnie obniżył się w porównaniu z poprzednim miesiącem, osiągając poziom o 51% wyższy od bazy odniesienia, wobec 58% poziomu w marcu. Także kwartalny impet wskaźnika, po marcowym wzroście, ponownie zmniejszył się. Ten wynik nie zmienił jednak istotnie położenia linii trendu, która pozostała na ustabilizowanym, lekko ostatnio wznoszącym się poziomie ponad 55%, co oznacza, że eksport rośnie w ostatnich miesiącach, średnio biorąc, w tempie nie odbiegającym w dół od tempa popytu światowego.

dr hab. Krzysztof Marczewski