Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Katarzyna Bąkowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, specjalizacja: Dyplomacja Współczesna. W latach 2013-2017 doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, specjalizacja: Finanse. Do jej zainteresowań badawczych należą bezpośrednie inwestycje zagraniczne, fuzje i przejęcia, handel usługami, inwestycje bezpośrednie oraz wymiana handlowa z Chinami.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Liberalizacja handlu usługami prośrodowiskowymi - główne problemy (2015), „Unia Europejska.pl”, nr 6 (235), s. 26-34.
  2. Międzynarodowe fuzje i przejęcia - ogólna charakterystyka, perspektywy (2015), „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014”, red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa, s. 170-190.
  3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach UE w 2012 roku – napływ i zasoby (2014), „Unia Europejska.pl” nr 2 (225), s. 11-21.
  4. Polski handel zagraniczny usługami w latach 2003-2013. Pozycja międzynarodowa Polski (autor); Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu towarami i usługami na podstawie wybranych wskaźników w latach 2003-2013 (współautor), (2014) w: „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej”, red. E. Kaliszuk, IBRKK, Warszawa, s. 218-237, 255-264.
  5. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Chin oraz Bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do Chin (współautor) (2014) w: „Współpraca inwestycyjna Chin Kontynentalnych z zagranicą”, IBRKK, Warszawa, s. 7-12, 21-26, 34-44.
  6. Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej - Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie (współautor) (2013), red. H. Kępka, L. Pałys, IBRKK, Warszawa.

 

Kontakt: