Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr hab. Małgorzata Radziukiewicz, prof. IBRKK-PIB

Specjalizuje się w  problematyce dochodów ludności w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, rynku pracy, konsumenta i konsumpcji oraz prognozowaniu, jak również podziału dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i marginalizacji.
Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji (monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak „Handel Wewnętrzny", „Polityka Społeczna”, „Wiadomości Statystyczne”, „Research Bulletin”, Statistics in Transition”, Prace Naukowe UE w Krakowie, „Amfiteatru Economica", „Konsumpcja i Rozwój", Raporty IBRKK-PIB). Jest również autorką i współautorką referatów zaprezentowanych na konferencjach w kraju i zagranicą oraz ekspertyz dla jednostek administracji centralnej i podmiotów gospodarczych. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Konsumpcja i Rozwój” (od 2011 r), Redaktor statystyczny dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny”

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Radziukiewicz M., Zmiany wzorców konsumpcji polskich gospodarstw domowych, (w:) Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakość życia, red. naukowa M. Janoś-Kresło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  2. Radziukiewicz M., Aktywność zawodowa ludzi młodych, „Wiadomości Statystyczne” nr 9/2013.
  3. Radziukiewicz M., Zachowania i preferencje konsumentów produktów Fairtrade, „Handel Wewnętrzny” nr 3/2014.
  4. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, red. naukowa M.Radziukiewicz, PWE, Warszawa 2015.
  5. Dąbrowska A., Śmigielska G., Radziukiewicz M., Fair trade in sustainable development. The potential for fairtrade market growth in Poland, “Amfiteatru Economic”,17 (Special No. 9/2015).
  6. M. Radziukiewicz, Zjawisko „low-earnings” w Polsce, (w:) Konsumpcja w Polsce w 2015 r., red. naukowa A. Olejniczuk-Merta, IBRKK, Warszawa 2016.

 

Kontakt: