Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Joanna Gniadek

Specjalizuje się w problematyce:

  • procesów zachodzących w gospodarce światowej (np. globalizacja, integracja regionalna, itp.),
  • handlu zagranicznego oraz polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, w tym szczególnie działalności eksportowej oraz inwestycyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw poza granicami kraju,
  • klimatu inwestycyjnego i warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw za granicą,
  • zagadnień dotyczących wsparcia polskich przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności eksportowej i inwestycyjnej na rynkach zagranicznych.

Współautorka monografii i ekspertyz z dziedziny współpracy gospodarczej Polski z zagranicą, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju, a także globalizacji i integracji ekonomicznej. Posiada duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji gospodarczej oraz analiz gospodarczych. Współtworzyła i prowadziła system ofertowy PARTNER, kojarzący polskie i zagraniczne firmy w zakresie wspólnych przedsięwzięć biznesowych, w latach 2002-2004 współtworzyła i była redaktorem Portalu Promocji Eksportu prowadzonego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki, zaś w latach 2003-2008 była współautorką publikacji „Polska Twój partner gospodarczy” – informatora o Polsce wydawanego od wielu lat w kilkunastu językach obcych i przeznaczonego dla przedsiębiorców zagranicznych i polskich placówek dyplomatyczno-handlowych za granicą.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Monografia Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2016, w tym część autorska: Rozdział 1 – Wybrane aspekty globalizacji,  Rozdział 4 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich podmiotów gospodarczych (współautor Hanna Kępka), w tym punkty autorskie: pkt. 4.3. – Ekspansja polskich firm typu born global , pkt. 4.4. – Aktywność inwestycyjna Grupy Kapitałowej PGNiG na wybranych rynkach    zagranicznych – jako przykład inwestycji w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego za granicą (case study)
  2. Monografia Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Unia Europejska. Bułgaria. Rumunia. Wybrane aspekty (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2015, w tym rozdziały autorskie: Rozdział 1 – Kraje Unii Europejskiej – ogólna charakterystyka (współautor Hanna Kępka), Rozdział 3 – Współpraca gospodarcza Polski z Rumunią
  3. Monografia Współpraca inwestycyjna Chin Kontynentalnych z zagranicą (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2014, w tym punkty autorskie: 1.2. Potencjał gospodarczy Chin , 1.5. Członkostwo Chin w ważniejszych organizacjach międzynarodowych i porozumieniach integracyjnych , 2.3. Warunki inwestowania na rynku chińskim
  4. Monografia Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Zatoki Perskiej – Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2013, w tym rozdziały autorskie: Rozdział 1 – Kraje Zatoki Perskiej – ogólna charakterystyka (współautorzy: Hanna Kępka, Katarzyna Bąkowska), Rozdział 3 – Współpraca gospodarcza Polski z Katarem
  5. Monografia Polskie inwestycje za granicą 2010-2012 (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2013, w tym część autorska: 3.3. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw według województw w 2012 r., Rozdział 4 – Warunki prowadzenia działalności dla inwestorów zagranicznych na wybranych rynkach, 5.1. Ekspansja inwestycyjna Grupy Selena na rynkach zagranicznych
  6. Monografia Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Afryki – Algieria. Egipt (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2012, w tym rozdziały autorskie: Rozdział 1. Kraje Afryki – krótka charakterystyka (współautor Barbara Olejnik), Rozdział 3. Współpraca gospodarcza Polski z Egiptem (Arabską Republiką Egiptu).

 

Kontakt: