Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016

Spis treści

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

 1. Transformacja struktury geograficznej  oraz wzrost produkcji i popytu światowego w perspektywie 2022 roku - Juliusz Kotyński
 2. Światowe rynki towarowe w perspektywie roku 2022 – Janusz Chojna
 3. Polityka finansowa państwa – plusy i minusy „dobrej zmiany” – Ryszard Michalski
 4. Exchange Rate and Prices – Jan Przystupa
 5. Forecast of GDP and Its Components for 2017-2018 – Jan Przystupa

GOSPODARKA POLSKI W 2016 ROKU

 1. Popytowe czynniki wzrostu – Krzysztof Barteczko
 2. Dynamika i struktura wytwarzania PKB – Krzysztof Barteczko
 3. The Strength of the Relationships between Components of the Balance of Payments and GDP in 2004-2016 – Janusz Sawicki
 4. Handel zagraniczny. Wyniki i tendencje – Wojciech Mroczek
 5. Produkcja i ceny w sektorze rolno-spożywczym w 2016 roku – Mirosława Tereszczuk
 6. Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów – Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
 7. Analiza ocen koniunktury i warunków działalności gospodarczej formułowanych przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego na tle ocen ogółu firm z przemysłu przetwórczego – Krzysztof Marczewski
 8. Gospodarstwa domowe − skłonność do konsumpcji i możliwości jej finansowania – Małgorzata Radziukiewicz, Anna Szymańska             

Zainteresowanych zakupem raportu prosimy o kontakt pod adresem: