Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Anna Szymańska, adiunkt

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce związanej z konsumpcją i konsumentem: upadłości konsumenckiej, ochrony praw konsumenta na rynku towarów i usług, zachowania konsumentów na rynku towarów i usług, konsumenta na rynku usług finansowych, innowacyjności rynkowej konsumentów, konsumpcji produktów innowacyjnych, zmian w konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej, nowych trendów w zachowaniach konsumentów.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, współautor, (red. nauk.) A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2016.
  2. Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 2(60)/2016.
  3. Szymańska A., Upadłość konsumencka na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
  4. Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta, współautor, IBRKK, Warszawa, 2013.
  5. Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, współautor, (red. nauk.) Dąbrowska, PWE, Warszawa 2013.
  6. Dąbrowska A., Szymańska A., Poziom świadomości konsumenckiej Polaków a poziom zadłużenia polskich gospodarstw domowych, „Prakseologia”, nr 152/2012.

 

Kontakt: