Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

 

 

 

 

 

 

5 żywiołów: Megatrendy miejskie

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Krakowie odbyła się szósta edycja konferencji „Pięć żywiołów” organizowana przez IBRKK-PIB oraz Fundację „Instytut Mikromakro”. W tym roku hasłem przewodnim spotkania były Megatrendy Miejskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

23 kwietnia 2018 roku w Lublinie odbyła się konferencja "Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości". Jej organizatorami był IBRKK-PIB oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

11 kwietnia 2018 roku w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się seminarium naukowe Pracownicze Plany Kapitałowe: korzyści dla uczestników, rola pracodawców i zarządzających aktywami przy tworzeniu programów. Zagadnienia finansowe i prawno-organizacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

 

 

dr Piotr Ważniewski

Doktor nauk ekonomicznych w Zakładzie Badań Ekonomiczno-Społecznych. Główne obszary zainteresowań:

• strategia i polityka gospodarcza, w tym polityka energetyczna i klimatyczna
• tendencje rozwojowe w gospodarce światowej, w tym globalizacja, integracja europejska i rozwój gospodarki opartej na wiedzy
• zmiany strukturalne i efektywność gospodarowania
• analizy sektorowe i badania rynkowe
• badania ewaluacyjne programów gospodarczych współfinansowanych ze środków UE

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat:

  1. Ważniewski, „Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w Polsce. Doświadczenia pierwszej dekady członkostwa”, [w:] E. Kaliszuk (red.), Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
  2. Ważniewski, Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy UE, „Unia Europejska.pl” 2014, nr 5 (228), wrzesień/październik.
  3. Konat, P. Ważniewski, „Wzrost gospodarczy i relacje efektywnościowe a absorpcja środków w ramach polityki spójności UE”, [w:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015.
  4. P. Ważniewski, „Szczyt klimatyczny w 2015 r. w Paryżu – ustalenia i perspektywy. Skutki dla Polski”, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016, IBRKK, Warszawa 2016.

 

Kontakt: