Telefon: +48 22 628 55 85  

Przetargi

Nr postępowania 1/2/2018      Warszawa, dnia 28 lutego 2018 r.

                                                 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017.1579. t.j. z poz. zm.).

 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ogłasza zamówienie na usługi społeczne polegające na wykonywaniu w terminie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. całodobowej ochrony fizycznej budynku zlokalizowanego przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie oraz ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w tym budynku, a także ogrodzonego terenu zewnętrznego przylegającego do budynku.

 

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79710000-4 Usługi ochroniarskie.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 15.00.

 

Szczegółowa treść zamówienia została zawarta w dokumencie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej.

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Załącznik - Tabela (Wykonawcy, punktacja)