http://ibrkk.pl/news/440/

„Konsumpcja i Rozwój” w rankingu Google ScholarZ przyjemnością informujemy, że czasopismo „Konsumpcja i Rozwój" znalazło się w rankingu Google Scholar 100 najczęściej cytowanych czasopism naukowych w języku polskim na pozycji 80. Google Scholar pozwala autorom w łatwy i szybki sposób ocenić widoczność i wpływ ich publikacji naukowych. Podstawą rankingu czasopism jest indeks h, czyli wskaźnik pozwalający ocenić jak często publikacje z danego czasopisma były cytowane w ciągu ostatnich 5 lat. Dla „Konsumpcji i Rozwoju" wynosi on 6.
Dziękujemy Autorom publikującym w „Konsumpcji i Rozwoju" za zaufanie do naszego młodego czasopisma i dotychczasową współpracę z nami.
Dotychczasowych i nowych Autorów zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie tekstów z zakresu: powiązania konsumpcji i rozwoju, charakterystyki współczesnego rozwoju gospodarczego i społecznego, roli innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, innowacji w konsumpcji, a także innych problemów współczesnej gospodarki i społeczeństw.

Redaktor Naczelna kwartalnika „Konsumpcja i Rozwój"
wraz z Radą Programową i Komitetem Redakcyjnym