Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Sławomir Tajer

Mgr Sławomir Tajer - asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Rynku Usług, specjalizuje się w problematyce funkcjonowania współczesnego handlu hurtowego oraz logistyce dystrybucji.

Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji książkowych oraz około 55 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych takich, jak: „Marketing i Rynek" i „Handel Wewnętrzny", a także 12 referatów opublikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 • Specyfika i poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce, Handel Wewnętrzny 2015, nr 5.
 • MSP w absorpcji zatrudnienia w sektorze usług, [w:] Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, pod red. L. Kuczewskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
 • Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej i emigracja w Polsce (współautor U. Kłosiewicz-Górecka), [w:] Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej pod red. nauk. E. Kaliszuk, IBRKK, Warszawa 2014.
 • Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów, Konsumpcja i Rynek 2014, nr 1.
 • Procesy konsolidacji w handlu hurtowym w okresie spowolnienia gospodarki, Handel Wewnętrzny 2014, nr 3.
 • Charakterystyka zmian na rynku pracy w latach 2001-2011, [w:] Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa, IBRKK 2013.
 • Rynek usług telekomunikacyjnych - stan i tendencje rozwoju, [w:] Usługi w Polsce 2009-2011, pod red, B. Słomińskiej, IBRKK, Warszawa 2012.
 • Zmiany w sieci magazynowej handlu w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Handel Wewnętrzny" 2012, nr 4.
 • Konkurencyjność małych firm handlowych, „Handel Wewnętrzny" 2011, nr 2.
 • Stan i tendencje rozwojowe rynku usług logistycznych, [w:] Usługi w Polsce 2008-2010, pod red, B. Słomińskiej, IBRKK, Warszawa 2011.
 • Rynek Usług logistycznych w ujęciu regionalnym, [w:] Usługi w Polsce 2007-2009, pod red, B. Słomińskiej, IBRKK, Warszawa 2010.
 • Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w unowocześnianiu handlu hurtowego w Polsce, „Handel Wewnętrzny" 2010, nr 3.


Publikacje
Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010], Warszawa, 2010 e-book!
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Handel wewnętrzny w Polsce 1989-2009 [2009], Warszawa, 2009
Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011 [2011], Warszawa, 2011
Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012 [2012], Warszawa, 2012
Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [2014], Warszawa, 2014
Handel wewnętrzny w Polsce. Funkcjonowanie małych firm handlowych [2010], Warszawa, 2010
NOWOCZESNOŚĆ W SFERZE USŁUG. Zeszyt 1 [2007], Warszawa, 2007
Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy. Doświadczenia polskie i ukraińskie [2004], Warszawa, 2004
Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach. Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy. [2011], Warszawa, 2011 e-book!
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Raport z badań [2010] [e-book], Warszawa, 2010 e-book!
Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia [2012], Warszawa, 2012
Tendencje rozwojowe polskiego rynku usług logistycznych [2005], Warszawa, 2005
Usługi w Polsce 2006-2008 [2009], Warszawa, 2009
Usługi w Polsce 2007-2009 [2010], Warszawa, 2010
Usługi w Polsce 2008-2010 [2011], Warszawa, 2011
Usługi w Polsce 2009-2011 [2012], Warszawa, 2012
Wyzwania dla dystrybucji na jednolitym rynku europejskim rynku wewnętrznym. Szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw [2004], Warszawa, 2004