Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Tadeusz Smuga

doktor nauk ekonomicznych, profesor IBRKK. Kierował realizacją wielu projektów badawczych oraz ekspertyz dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i polityki gospodarczej. Realizował badania prowadzone w różnych instytucjach (np. ministerstwach, instytucjach kontrolnych, związkach przedsiębiorstw), podmiotach gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. na temat: funkcjonowania systemu i instrumentów pomocy publicznej, wykorzystania środków unijnych i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, a także determinant konkurencyjności przedsiębiorstw. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Gospodarka Narodowa” oraz członek kolegium redakcyjnego „Ekonomisty”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół instrumentów polityki gospodarczej warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw.

Wybrane publikacje z ostatnich 5. lat:

1.   W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Impact of the Free and Open Source Software on Enterprises’ Activities. Research Conclusions, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 5.2.

 

2.  W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009) [w:] J. Kaliński i M. Zalesko (red.), “The Effect of Assistance from the Structural Funds on Behaviour of Enterprises under Crisis”, Białystok University Press, Białystok 2012.

3.    G. Konat, W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Znaczenie ubezpieczeń eksportowych w Polsce w latach 2000-2009, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 5-6.

4.      W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Public aid as an instrument of competitiveness improvement of an enterprise and of fight against crisis phenomena [w:] J. Kitowski (red.), “20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts”,  Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2010.

5.      W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Gospodarowanie zasobami pracy w przemyśle motoryzacyjnym, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 3.

 Poniżej publikacje prof. dr T. Smugi (autor/współautor) dostępne w księgarni Instytutu.

 Publikacje
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach [2011], Warszawa, 2011