Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Wanda Karpińska-Mizielińska

Magister socjologii, specjalizacja Teoria rozwoju społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów opierających się na prowadzeniu badań empirycznych, w szczególności o charakterze jakościowym. Kierowała lub współkierowała realizacją badań wykorzystujących zróżnicowane metody badawcze, w tym ankiety, wywiady, case study, a także analizę treści dokumentów i danych zastanych. Realizowała badania prowadzone w różnych instytucjach (np. ministerstwach, instytucjach kontrolnych, związkach przedsiębiorstw), podmiotach gospodarczych oraz grupach społecznych i zawodowych. Jest autorką licznych publikacji naukowych, m.in. na temat: funkcjonowania systemu i instrumentów pomocy publicznej, wykorzystania środków unijnych i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, a także determinant konkurencyjności przedsiębiorstw. Zainteresowania badawcze: mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji działających w strukturze gospodarki, zachowania podmiotów gospodarczych i procesy ich adaptacji do zmian zachodzących w systemie ekonomicznym, funkcjonowanie systemu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Polsce i w Unii Europejskiej, bariery działania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, społeczne i polityczne uwarunkowania zmian systemowych, metodologia realizacji badań empirycznych.

Wybrane publikacje w ostatnich 5. latach:

  1. W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Impact of the Free and Open Source Software on Enterprises' Activities. Research Conclusions, „Handel Wewnętrzny" 2012, nr 5.
  2. W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009) [w:] J. Kaliński, M. Zalesko (red.), "The Effect of Assistance from the Structural Funds on Behaviour of Enterprises under Crisis", Białystok University Press, Białystok 2012.
  3. G. Konat, W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Znaczenie ubezpieczeń eksportowych w Polsce w latach 2000-2009, „Gospodarka Narodowa" 2011, nr 5-6.
  4. W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Public aid as an instrument of competitiveness improvement of an enterprise and of fight against crisis phenomena [w:] J. Kitowski (red.), "20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts", Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2010.
  5. M. Ehaust, W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2.


Publikacje
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
POLAND YOUR BUSINESS PARTNER. A guidebook (English language) [2008], Warszawa, 2008
Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach [2011], Warszawa, 2011