Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Grzegorz Konat

 

Magister ekonomii oraz finansów i bankowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 2012 ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, gdzie pisze doktorat nt. ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny, Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej, Wpływ wykorzystania Wolnego i Otwartego Oprogramowania na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw). Współautor ekspertyz, opracowań i uczestnik badań prowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Uczestnik konferencji i warsztatów naukowych m.in. w USA, Belgii, Hiszpanii i we Włoszech. Zainteresowania naukowe: historia myśli ekonomicznej, metodologia ekonomii.

Publikacje
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014 [2013], Warszawa, 2013
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013-2016 [2015], Warszawa, 2015
Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach [2011], Warszawa, 2011